Headset

Headset

Ny lag för användande av kommunikationsutrustning i fordon
Enligt den nya lagen får personer som kör motordrivna fordon bara använda kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.

Det är fortfarande tillåtet att använda mobiltelefon när man kör, men man måste göra det på ett trafiksäkert sätt.
Tidigare har polis...

Ny lag för användande av kommunikationsutrustning i fordon
Enligt den nya lagen får personer som kör motordrivna fordon bara använda kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.

Det är fortfarande tillåtet att använda mobiltelefon när man kör, men man måste göra det på ett trafiksäkert sätt.
Tidigare har polisen bara kunnat rapportera den mer allvarliga kategorin vårdslöshet i trafiken, vilket i praktiken ofta kräver att en olycka redan har hänt. Den nya lagen blir alltså ett verktyg för situationer där en olycka är nära, vilket polisen inte hade tidigare.

Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter. Hur stort bötesbeloppet blir fastställs efter att de första rapporterade fallen har prövats i rätten. Underlätta för dig själv genom att skaffa bra och pålitliga hjälpmedel för samtal i bilen. Nedan har vi samlat förslag på produkter för dig som vill vara väl rustad för lagenlig kommunikation i bilen.

Läs mer »

Headset Det finns 5 produkter.

Visar 1 - 5 av 5 artiklar
Visar 1 - 5 av 5 artiklar