FÖRELÄSNINGAR

 

Mål, motivation och möjligheter

Föreläsare: Tomas Gustafson
Längd: 120 min
Kostnad: Offereras

Om Tomas: Tomas Gustafson är trefaldig Olympisk guldmedaljör i skridsko och har en fantastisk idrottslig bakgrund.

Efter tiden som elitidrottare var Tomas aktiv inom Internationella Olympiska Kommittén och arbetade med de aktivas frågor under 6 st Olympiska spel. Han var också styrelsemedlem i Sveriges Olympiska Kommitté under 17 år. Under sin tid livstid har Tomas hittills hunnit med att delta i 4 st Olympiska spel som aktiv och ytterligare 11 där han fungerat i andra positioner.

Under många år har Tomas arbetat med att stimulera ledare och medarbetare i näringslivet. Genom åren har han utvecklat en förmåga att anpassa sig till åhörarnas behov och sätter sig väl in i de olika problemställningar som han möter.

Vid en betraktelse av idrottskarriären är naturligtvis lärdomarna från framgångsrika perioder betydelsefulla att beakta. Arbetet med att komma tillbaka från tunga motgångar är kanske ännu viktigare att dra erfarenheter ifrån. Tomas försöker väva samman detta till en helhet som stimulerar alla oavsett situation eller aktivitet.

Tomas Gustafson ser som sin uppgift att tillföra positiv energi och få individer att på egen hand eller som grupp upptäcka möjligheten att påverka handlingsförloppet.


boka föreläsning

 

Innehåll

Vill ni bli inspirerade? Är motivation inom organisationen stark nog för att ni ska nå era mål?

Tomas Gustafson, Sveriges främsta skridskoåkare genom tiderna och flerfaldig olympisk mästare, ger med sin föreläsning inspiration och de rätta verktygen för framgång!

Alla organisationer har sina utmaningar. Hur ser processen ut på er arbetsplats för att ni ska bli framgångsrika? Tomas föreläsning börjar där ni befinner er.

Tomas är van att sätta sig in i de utmaningar de flesta organisationer vanligtvis lever med. Föreläsningen är personlig och når åhörarna på ett positivt och konstruktivt sätt. Tomas blev också känd under sin elitidrottsbana som ”den tänkande” idrottsmannen. Han var tidigt ute med mental träning och berättar om och inspirerar till förvandlande perspektivförändringar. Han visar på skillnaden mellan att vara fylld med positiv energi mot att leva i en värld med "besvärligheter" som skapar frustration.

Just nu ser vi en stark hälsotrend men många kommer ha svårt att klara de påfrestningar som arbetslivet skapar. Tomas föredrag handlar om engagemang, hängivenhet och om att ta sig an utmaningar. Han ser som sin uppgift att tillföra positiv energi men också att förmedla vikten av återhämtning och balans i tillvaron.

Tomas gör verkligen skillnad och hjälper er att lägga grunden till ett positivt samt långsiktigt bärande arbete. Hans föreläsning kan med fördel användas tillsammans med en workshop runt de målområden enskilda individer eller hela organisationen står inför. Workshopen skräddarsys för just er organisation. Välkommen att återkoppla för offert.

Föreläsningens fokus
  • Motivation – den inre drivkraften
  • Engagemang – valet att vara deltagande
  • Hängivenhet – den brinnande ivern
  • Meningsfullhet – att se sammnhanget
  • Balans – att finna sitt egna lugn
  • Målbilder – föreställningar om framtiden
  • Självförtroende – möjligheterna vinner över problemen
  • Ledarskap – fingertoppskänsla för utveckling