Föreläsningar av Ergoff

 

Mål, motivation och möjligheter

Föreläsare: Tomas Gustafson
Längd: 120 min
Kostnad: Offereras

Kort beskrivning: Tomas föredrag handlar om engagemang, hängivenhet och om att ta sig an utmaningar. Han ser som sin uppgift att tillföra positiv energi men också att förmedla vikten av återhämtning och balans i tillvaron. En rejäl dos inspiration utlovas från OS-medaljören i skridsko.

Om Tomas föreläsning

 

Må bra på jobbet!

Föreläsare: Torbjörn Pettersson
Längd: 90 min
Kostnad: 8 000 kr (exkl.moms). Resekostnader tillkommer.

Kort beskrivning: Tobbes föredrag handlar om egna val och om att göra det du mår bra av, istället för att känna frustration över det du inte kan påverka. Deltagarna bjuds på inspiration, glädje och tips hur man gör för att må bra på jobbet.

Om Tobbes föreläsning

 

Bra hållning, ja tack!

Föreläsare: Ergonomispecialist från Ergoff
Längd: 60 min
Kostnad: 6 000 kr (exkl. moms). Resekostnader tillkommer.

Kort beskrivning: Dålig/ogynnsam hållning är ett växande problem som ofta är kopplat till datorarbete. Utan åtgärder riskerar vi att tillståndet blir permanent, med smärtproblematik som följd. Ergoffs föredrag ger dig bl.a. kunskap om hur kroppen fungerar, konkreta övningar för bättre hållning samt motivation och inspiration för långsiktiga insatser.

Lindas föreläsning om bra hållning

 

Din psykosociala arbetsmiljö

Föreläsare: Åsa Ylisuvanto
Längd: 120 min
Kostnad: 9 500 kr (exkl.moms). Resekostnader tillkommer.

Kort beskrivning: Både arbetsgivare och anställda har mycket att vinna på att tidigt upptäcka och förebygga stress och psykisk ohälsa. Utbildningen kommer att förtydliga hur man använder sig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för att utforma en konkret handlingsplan och ge arbetsgruppen bättre förutsättningar att skapa en sund och säker arbetsmiljö.

Åsas föreläsning om psykosocial arbetsmiljö

 

Ergonomi för lokalvårdare

Föreläsare: Åsa Ylisuvanto
Längd: 120 min
Kostnad: 9 500 kr (exkl.moms). Resekostnader tillkommer.

Kort beskrivning: Forskning visar att långvarig sjukfrånvaro är dubbelt så vanlig bland städpersonal jämfört med genomsnittet för Sverige. Med ökad kunskap och rätt arbetsteknik kan riskerna för arbetsskador i denna utsatta yrkeskategori minskas. Grupper om max. 20 personer rekommenderas.

Åsas föreläsning om ergonomi för lokalvårdare

 

Stress och stresshantering

Föreläsare: Helena Löwen Åberg
Alt 1) Längd: 1/2 dag (4 tim)
Kostnad: 13 000 kr (exkl.moms). Resekostnader tillkommer.
Alt 2) Längd: 120 min
Kostnad: 8 500 kr (exkl.moms). Resekostnader tillkommer.

Kort beskrivning: Föreläsningen handlar bl.a. om stress och stresshantering, mindfulness, sömnbesvär, strategier, tinnitus, smärta och smärthantering. Teori varvas med praktik och övningar i dialog.

Helenas föreläsning om stress och stresshantering

 

Återhämtning – förebygg ohälsa och negativ stress

Föreläsare: Helena Wall
Längd: 45 min
Kostnad: 5 000 kr (exkl.moms). Resekostnader tillkommer.

Kort beskrivning: Genom de små valen i livet, med fokus på att MÅ BRA och skapa en hälsosam balans mellan stress och återhämtning, är vi på god väg mot en mer hälsosam livsstil. Helena förklarar vikten av återhämtning för stresshantering, ger kunskap om varför samt inspirerar till förändring och berättar hur det går till.

Helenas föreläsning om stress och återhämtning

 

Aktiva arbetsplatser – stärk din hjärna med fysisk aktivitet!

Föreläsare: Hannes Andersson
Längd: 45 min
Kostnad: 5 000 kr (exkl.moms). Resekostnader tillkommer.

Kort beskrivning: På ett evidensbaserat sätt belyses riskerna med stillasittandet och inte minst den enorma hälsovinning som finns i att skapa aktiva arbetsplatser. Föreläsningen går på djupet med de positiva effekter fysisk aktivitet och motion har på vår hjärna. Ett recept för ”superhjärnan” utlovas!

Hannes föreläsning om aktiva arbetsplatser