FÖRELÄSNINGAR

 

Aktiva arbetsplatser – stärk din hjärna med fysisk aktivitet!

Föreläsare: Hannes Andersson
Längd: 45 min
Grundpris: 5 000 kr (exkl.moms). Resekostnader tillkommer.

Om Hannes: Hannes har som fys- och personlig tränare hjälpt likväl idrottare som glada motionärer till förbättrad livskvalitet under många år. Med specialkompetens inom idrottsmedicin är Hannes inriktning friskare arbetsplatser genom att inspirera till en mer aktiv arbetsmiljö.

Föreläsningen ”Aktiva arbetsplatser” handlar bl.a. om aktuell forsknings enstämmiga budskap – bryt upp stillasittandet och bli mer aktiv! Hannes pratar vidare om vikten av vardagsmotion och hur det påverkar hjärnan. Hannes lär ut hur vi kan få in detta under vår arbetsdag och samtidigt prestera bättre på jobbet!

boka föreläsning

 

Innehåll

Följande ämnen kommer att belysas:

  • Stillasittande – den nya folksjukdomen?
  • Sittandet – hur påverkar det oss?
  • Hur ser det ut i dagsläget på arbetsplatsen?

Hjärnan – vad blir effekten av ökad fysisk aktivitet?

  • Framgångsexempel och forskning
  • Effektivare personal – lönsammare företag

Hur implementerar vi detta?

  • Skapandet av Superhjärnan 2.0
Föreläsningens fokus

Föreläsningen uppmuntrar till att ta första stegen mot aktivare arbetsplatser och friskare personal. Var med och upptäck de enorma hälsovinsterna!