Ergoff koncept

Vår vision är att hjälpa människor att ”Må bra på jobbet”. Med våra tre koncept Ergoff RÖRELSE, VARIATION och ÅTERHÄMTNING förmedlar vi kunskap och verktyg för en sund arbetsmiljö och friska medarbetare.

Varje koncept innehåller en produktmix av våra mest populära produkter. Till respektive koncept hör en inspirerande föreläsning med fokus på nytta och motivation till att vara aktiv, variera och återhämta sig, samt vägledning i hur konceptprodukterna är avsedda att användas.

Våra kroppar är byggda för rörelse! När vi aktiverar musklerna i kroppen minskar risken för smärta och obehag. Visste du t.ex. att förmågan till inlärning och kreativitet är som bäst under och strax efter lågintensiv aktivitet?

Variation av arbetspositionen är en förutsättning för att förhindra ensidiga rörelsemönster, som exempelvis att sitta med huvudet framåtböjt över skärmen eller att i stående bli hängande på ena höften. Ensidighet nöter på kroppen och variation skyddar. Även återhämtning är en central faktor för att klara vardagens utmaningar. Vi är byggda för att tåla stress, anpassa, förändra, variera och överleva. Stress i sig är inte farligt eller gör oss sjuka. Orsaken till arbetsrelaterad sjukfrånvaro är snarare bristen på bra avlastning och tillräcklig återhämtning.

Eftersom medarbetarna blir effektivare, delar och nyttjar produkterna växelvis och sjukskrivningstalen sjunker blir det snabbt en god investering. Om inte våra tre färdiga ”paket” passar kan vi självklart hjälpa er att forma ett alternativ som är optimalt utifrån era behov och önskemål – kontakta i så fall Ergoffs kundservice.

Våra tre koncept: Rörelse, Variation och Återhämtning handlar om så mycket mer än bara produkter på arbetsplatsen. Det är vår kunskap, er medvetenhet och er känsla av ökad arbetsglädje som tillsammans med väl utvalda produkter skapar era medarbetares förutsättningar att ”Må bra på jobbet”.

Kategorier