Ergonomigenomgång

Ergonomigenomgång

exkl. moms 1 195 SEK inkl. moms 1 493,75 SEK
  • Antal
  • Visa pris exkl. momsinkl moms
  • Leveranstid: På lager
  • Artikelnummer: E12019

Ergonomiföreläsning och arbetsplatsanalys med dokumenterad återkoppling. Prova på - pris! 

För Er som redan har känningar i kroppen eller för er som vill arbeta förebyggande. Ert företag kanske redan investerar i höj- och sänkbara bord, kontorsstolar och annan utrustning. Men är det anpassat efter medarbetarnas individuella förutsättningar? Ergonomigenomgången görs av utbildad personal och Ni får en grundlig översyn av era arbetsplatser samtidigt som all utrustning ställs in efter arbetsmiljöverkets riktlinjer. Dessutom ger våra experter råd och tips på hur ni ska göra för att Må bra på jobbet!

Välkommen att kontakta oss för offert om ni önskar göra en Ergonomigenomgång för fler medarbetare.

Vi inleder med en gemensam ergonomiföreläsning för att ge alla medarbetare en kunskapsbas kring hållning och förebyggande kontorsergonomi. Därefter gör vi en grundlig individuell arbetsplatsanalys hos varje medarbetare där all befintlig utrustning anpassas utifrån individen och arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Ergonomigenomgången sammanfattas och återkopplas till er på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Där behov föreligger ges förslag på prioriterade åtgärder som utifrån behovsanalysen harmoniserar med Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Ergoffs välbeprövade Ergonomigenomgång syftar till att stödja er i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidra till välmående medarbetare och hållbara arbetsplatser. Baseras på AFS 1998:5 "Arbete vid bildskärm", AFS 2012:2 "Belastningsergonomi" och AFS 2015:4 avseende negativ stress och brist på återhämtning.

Vi guidar er genom hela processen – från behov till analys, insikt och verkställd förbättring!