Ergonomiska möbler för hållbar utveckling


Ergoff tänker grönt. Hållbar utveckling för oss innebär kontorsmöbler som bidrar till ett uthålligt yrkesliv för medarbetarna som använder dem. Möblerna ska fungera och vara representativa under lång tid, dvs. ha en lång brukstid och ge så liten negativ miljöpåverkan som möjligt – genom hela cykeln från tillverkning till återanvändning/återvinning. De ska också vara framställda på ett miljövänligt sätt. På så sätt bidrar vi till att skapa förutsättningar och möjligheter för kommande generationers hållbara utveckling.

Malmstolen och HÅG Capisco Svanenmärkta

Kontorsstolar av hög kvalitet

Som ett bevis på en garanterad lång brukstid har flera av våra premiumstolar 10 års garanti – bland dessa återfinns Malmstolen, RH-stolen, HÅG och Höganäs.

Miljöredovisade och Svanenmärkta kontorsstolar

SVANEN:  Hela Malmstolens urval av kontorsstolar, RH Logic och HÅG Capisco.

Kommentar: Malmstolen AB har som första företag i möbelbranschen miljömärkt hela sitt produktsortiment enligt Svanens nya strängare kriterier. SB Seating (HÅG, RH och RBM) är sedan länge pionjärer inom miljöhänsyn och merparten av deras produkter är certifierade genom Möbelfakta.
 

EPD & Greenguard: Alla HÅGstolar, RH Logic, Activ och Extend
 

Stolen ErgoHuman tillverkas av 97% återvunnet material och lämnar därmed samma mängd av återvinnningsbart material efter sig.
Greenguard certifieradSvanenmärkning

Svanenmärkta Neat kontorsmöbler från Edsbyn

Kontorsmöbler

Edsbyn kontorsmöbler är i dag i sina 10 största produktfamiljer, certifierat enligt Möbelfakta, vilket inom miljöområdet innebär att processer och ingående material uppfyller krav motsvarande Svanens kriterier. AB Edsbyverken är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och har som första producent i Sverige Svanengodkännande på merparten av kontorsmöbelsortimentet.

Godkänd enligt Möbelfakta

Möbelfakta
Är ett godkännandesystem för produkter där krav ställs inom områdena kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.
 

Kvalitet

 • verksamheten har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 eller motsvarande
 • produkter har godkända tester enligt gällande möbelstandarder
   

Miljö

 • verksamheten har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande
 • att processer och ingående material uppfyller krav motsvarande Svanens kriterier
   

Socialt ansvarstagande

 • producenten, och dess underleverantörer, har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och följer varje lands gällande arbetsmiljölagstiftning
   

För mer info – se www.mobelfakta.se