Arbetsplatsgenomgång

Proaktivt eller reaktivt

Alltför ofta satsar man på att åtgärda arbetsplatser för att problem och belastningsbesvär uppstått och/eller för att uppmärksamhet för detta påkallats av anställda eller arbetsmiljöombud. Då startar arbetet med att ”släcka bränder” och åtgärda arbetsplatser som troligen redan orsakat de anställda besvär, satt ned prestationsförmågan och orsakat ett märkbart produktionsbortfall betingat av ohälsonärvaro under en betydande period.

Genom att jobba proaktivt med dessa frågor kan mindre insatser förebygga dessa risker och samtidigt säkerställa optimala fysiska arbetsförhållanden.

Arbetsplatsgenomgångar

Metodiken för att finna ut vilka förbättringsåtgärder som bör prioriteras i den fysiska arbetsmiljön börjar ofta med en inledande genomgång av en eller flera medarbetares arbetsplatser. När ni anlitar Ergoff som leverantör utgör det ofta starten i våra strävanden att förbättra våra kunders arbetsplatser.

När detta sker som en start för en behovsanalys – där man är överens om att anlita Ergoff som leverantör inför inköp av ergonomiprodukter, arbetsstolar, belysning- eller akustikprodukter – så är dessa översiktliga arbetsplatsgenomgångar en tjänst med stort mervärde.
 

Vi identifierar de fem vanligaste riskerna i arbetsmiljön
Vi inleder ofta med att identifiera de fem vanligaste riskerna i den fysiska arbetsmiljön hos våra kunder, vilka mönster som går igen och vilka konsekvenser det ofta får.
 

Förslag till lösningar och utprovning
Därefter lämnar vi förslag på lösningar och erbjuder ofta möjlighet till utprovningar av dessa så att användaren känner sig trygg med att föreslagna lösningar fungerar. Tack vare snart 20 års erfarenhet av sådana dagliga aktiviteter är vi mycket träffsäkra i dessa bedömningar.
 

arbetsplatsbedömning

Optimering av arbetsplatser
Förutom att åtgärda arbetsplatser, för att problem uppstått eller riskerar uppstå, kan vi även bistå med råd och lösningar för att optimera arbetsplatserna i syfte att öka produktivitet, trivsel och förbättra hälsoförutsättningarna. Med tanke på den tid vi befinner oss på våra arbetsplatser finns mycket att vinna även på små justeringar och förbättringar.
 

Arbetsplatsanalys med protokoll
I de fall man inte har företagshälsovård som genomför arbetsplatsronder så erbjuder Ergoff mer systematiska individuella arbetsplatsanalyser med protokoll, riskanalys och förbättringsförslag – som en kostnadsbelagd, men förmånlig och effektiv tjänst.
 

Utprovningar av FHV föreslagna lösningar
I de fall företagshälsovården genomför arbetsplatsanalyser, vilket vi rekommenderar, så erbjuder sig Ergoff i egenskap av utvald produktleverantör att kostnadsfritt gå i FHV:s fotspår och erbjuda utprovningar av föreslagen utrustning, såsom ergonomiprodukter, arbetsplatsbelysning, arbetsstolar mm. Det viktigaste är att våra eller företagshälsovårderns kunder får en förstklassig service och hjälp till positiva och lönsamma förändringar.
 

arbetsplatsbedömning