Må bra i skolan med Ergoff

Rörelse i skolanVärldens bästa medicin

Världens bästa medicin heter fysisk aktivitet och vi är som gjorda för rörelse. Det organ i kroppen som mår allra bäst av att vi rör oss är hjärnan. Genom fysisk aktivitet eller rörelse i klassrummet skapas ökad kreativitet, effektivare inlärning, bättre minne, förbättrad koncentration och ökat välmående hos eleverna, men även bland lärarna, som upplever att arbetsmiljön förbättras.

I ett av våra skolprojekt upplevde både lärare och elever 25% förbättrad arbetsro och koncentration i klassrummet efter bara 6 veckors samarbete. Bevisligen sker de bästa förutsättningarna för inlärning vid relativ lågintensiv fysisk aktivitet, alltså väldigt likt den rörelse som skapas på Bike it School.

Forskning och våra egna skolprojekt visar också att koncentrationen och arbetsminnet ökar markant vid stående arbete på t.ex. en StandActive jämfört med långvarigt stillasittande. Mer energi under skoldagen och bättre sömn är andra positiva effekter.

Pep på ungas hälsaVi på Ergoff ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra!

Ergoff har här möjlighet att bidra genom att sprida och dela GenerationPeps vision till våra kunder, så att vi tillsammans skapar en folkrörelse för bättre hälsa!

Bike it Workstation i skolan

Ergoffs koncept ”Må bra i skolan” handlar dock om så mycket mer än bara aktiva produkter i klassrummet. Det är vår kunskap, er och elevernas medvetenhet och allas er känsla av ökad arbetsglädje, som tillsammans med väl utvalda produkter skapar förutsättningar för alla att må bra i skolan.

Hos Ergoff finns gedigen kunskap och erfarenhet av att optimera verksamheter utifrån ”människan i rummet”. Här arbetar beteendevetare, ergonomispecialister, legitimerade fysioterapeuter, personliga tränare, sjuksköterskor m.fl. – alla med den kompetens som krävs för att på ett tryggt och säkert sätt tillsammans med er skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Med rätt utbildning samt kunskaper om såväl hjärna som kropp är vi med och ser till att er investering blir en resa mot en bättre arbetsmiljö för alla i klassrummet.

Stillasittandet – lägesrapport svenska barn och ungdomar

Stillasittande med mobiltelefonenDet långvariga stillasittandets faror är allmänt kända och idag finns det inte många arbetsplatser som saknar insatser för att motverka stillasittandet. I våra skolor där inlärning och koncentration är centrala har däremot inte mycket hänt vad gäller rörelse och variation.

Vi vet idag att endast 30% av svenska 4-åringarna når upp i rekommenderad fysisk aktivitet (enligt WHO) på vardagarna och bara 20% av 4-åringarna når upp i rekommenderad fysisk aktivitet på helgerna. Hos våra 13 åringar är det än värre. Bara ca 10% rör på sig tillräckligt mycket varje dag och de flesta rör sig mindre på helgerna än under skoldagar.

Fler anledningar varför vi bör skapa mer rörlighet i skolan är:

  • Allt färre föreningsaktiva ungdomar
  • Mindre spontanidrott och rastaktiviteter
  • Ökad skärmtid
  • Sämre vatten-/simvanor hos barn och ungdomar
  • Förändrade (mer sittande) transporter till skola och aktiviteter
  • Mindre erfarenhet av friluftsliv bland barn och ungdomar


Rörelsedosen för ökat minne och inlärning
Rör dig innan eller allra bäst under inlärning. Största effekten kommer dagen efter aktivitet = kontinuiteten viktig. Rör dig regelbundet och inte för intensivt (Bike it tempo). 40 min promenad eller motsvarande 3 ggr/vecka hjälper hjärnan att ”bli yngre". Förbättrad kondition = förbättrat minne.

Ergoff rekommenderar: Att läsa och lyssna till Anders Hansens kloka ord. Anders är läkare, psykiatriker och författare till flera läsvärda böcker om hjärnan, rörelse och inlärning (Hälsa på recept, Hjärnstark, Fördel ADHD).

Hjärnstark – Anders Hansen berättar om hur motion och träning stärker din hjärna »
Hjärnstark, föreläsning av Anders Hansen »

”Må bra i skolan med Ergoff” i media:
Rektorn på Tärnsjö skola i Heby kommun om rörelse »
Här är skolan där eleverna cyklar samtidigt som de räknar matte »
Skolbarn cyklar och lär – samtidigt »