Aktiv livsstil på jobbet

Ergoff arbetar utifrån en helhetssyn där vistelsen på arbetsplatsen oftast utgör en betydande del av dagen. Vår devis "Må bra på jobbet" utgår både från arbetsplatsens totalmiljö till den enskilda individens behov av anpassning i sin närmiljö.

För att kunna främja en aktiv livsstil behöver vi beakta varje människas enskilda förutsättningar. Forskningsrön visar att även den som är flitig motionär behöver vara aktiv under sin arbetstid. Stillasittande har blivit en hälsobov av större format än vi tidigare trott. Just nu har vi en hälsotrend av sällan skådat slag, men ändå är det bara en liten del av befolkningen som efterlever Folkhälsomyndighetens råd om vardaglig motion.

Aktivt sittande

När vi sätter oss ner kan vi fortsätta att vara i rörelse genom att använda ”aktiva” stolar. Även här har Ergoff en stor bredd av sittlösningar men också en gedigen kunskap som gör att vi kan ge ”rätt” råd till varje enskild individ.

Detsamma gäller mötesrum och konferensutrymmen. Även här kan aktiviteten hållas på en hög nivå och genom detta hjälper vi också kreativiteten. Studier visar att rörelse inte bara främjar hälsan utan också tänkandet i positiv riktning.

Aktivt stående – olika lösningar
Till produkterna i webshopen »

Stå och arbeta

Ergoff var tidigt ute med att rekommendera höj- och sänkbara skrivbord, något som idag är en självklarhet. Idag gäller inte argumentationen huruvida vi ska ha höjbart bord eller ej utan hur vi kan ändra vårt beteende så att det används. När vi står och arbetar ökar vi förbränningen men det gäller också att röra sig så att vi inte hamnar i en statisk situation. Ergoff har flera lösningar på hur vi kan öka aktiviteten ytterligare och skapa dynamik vid stående arbete.

Aktivt stående – olika lösningar
Till produkterna i webshopen »

 

 

 

 

Ergoff i framkant

Individanpassade lösningar för olika typer av arbetsuppgifter, med höj- och sänkbara bord i kombination med olika former av aktivt stående och/eller sittande, utgör en väsentlig del av Ergoffs kunnande och expertis. Här ligger Ergoff alltid i framkant när det gäller att omsätta de senaste trenderna, vad gäller utformning av den ergonomiska arbetsplatsen och omgivande miljöer, i aktiv handling.

Aktivt stående – olika lösningar