Foamroller

Övning med Foamroller
Lär dig använda en Foamroller

Effekterna du kan känna själv är bevis nog, men de senaste åren har också flera studier kommit med positiva resultat som förbättrad rörlighet, ökad blodcirkulation och mindre känning av smärttillstånd vid användande av foamroller. Inom elitidrotten har Rullen länge varit självklar och framöver kan den rätt använd även vara ett viktigt verktyg på kontor och i andra sammanhang där stillasittande är vanligt.

Rulla några minuter på utsida lår om du har känning av löparknä, få igång fötterna genom att massera/rulla fotsulorna eller lär dig ”egenmobilisera” din stela bröstrygg genom att placera rullen under bröstryggen och försöka slappna av samtidigt som du "böjer dig bakåt". Andas lugnt med magstöd. Låt det göra lite ont när du använder rullen men stanna under 7–8 på en tiogradig "smärtskala". Lär du dig använda din foamroller kommer du helt säkert att öka dina förutsättningar att vara skadefri.