Stress och återhämtning

Omkring hälften av Europas arbetstagare anser att stress är vanligt förekommande på deras arbetsplats och stress står för ungefär hälften av alla förlorade arbetsdagar.

Några exempel på arbetsförhållanden som kan innebära psykosociala risker är

  • för hög arbetsbelastning
  • motstridiga krav och otydliga roller
  • bristande delaktighet i beslut som påverkar arbetstagaren och bristande inflytande på hur arbetet ska utföras
  • illa hanterad omorganisation och osäker anställning
  • ineffektiv kommunikation, bristande stöd från ledning och kollegor
  • psykiska och sexuella trakasserier, våld från tredje part

Stress bidrar till belastningsbesvär

Förutom psykiskt framkallade symptom så innebär stress en förhöjd muskulär spänning och risk för smärtproblematik. I kombination med en ergonomiskt bristfällig arbetsplats är detta ofta förödande.

Något som forskning också visat är betydelsen av återhämtning och att bristen på återhämtning ofta är ett allvarligare problem än stressen i sig.
 

Recharge massagefåtölj
Till massagefåtöljerna i webshopen »

Koncept för systematisk återhämtning

Ergoff har sedan 2004 jobbat med ett koncept för återhämtning genom uthyrning av massagefåtöljer – i kombination med musik och program för avslappning, avspänning och stressbearbetning.

Det räcker med 15 minuter effektiv helkroppsmassage för att öka cirkulationen avsevärt. Muskler som ofta är stela av monotont repetitivt arbete, knepiga arbetsställningar, lyft och stressrelaterade belastningar, mjukas på så sätt upp och risken för belastningsbesvär minskar.
 

Eftersom massage har en påvisat avslappnande effekt så uppnås även en stressreducerande mental avkoppling. I detta avslappnade tillstånd är man också extra mottaglig för ”mental boosting” i form av program för stresshantering, självförtroendeträning m.m. – på samma sätt som elitidrottsutövare praktiserar mental träning.

Genom denna totala avkoppling 3–4 gånger under arbetsveckan har man gjort en livsstilsförändring i riktning mot systematisk återhämtning, vilket stärker motståndskraften mot stressens skadeverkningar.

Recharge massagefåtölj
Till massagefåtöljerna i webshopen »