Helhetslösningar

 

Totalinredning för kontor och offentlig miljö

Vänd er till oss för hjälp med enskilda arbetsplatser, kontor eller offentliga miljöer. Vi lämnar förslag och erbjuder genomarbetade och funktionella lösningar för kontorsarbetsplatser, entréer, receptioner, lobby och pausrum, väntrum, pentryn, konferensrum och möteslokaler. Gardiner, mattor, textilier, miljöbelysning och utsmyckning gör inredningen komplett.

Engagerade inredningsspecialister och ergonomer till er hjälp

Genom Ergoffs unika kombination av ergonomer och inredare genomför vi såväl stora som små inredningsprojekt. Med fokus på design, hälsoaspekter och funktionalitet skapar vi en produktiv, trivsam och varumärkesbyggande miljö för era medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vi tror oss vara mycket prisvärda och kan lova de bästa lösningarna – alltid anpassade till er budget och utifrån de visioner och ambitioner ni har.

Med färgsättning och formspråk skapar eller förstärker våra inredningsspecialister er identitet samtidigt som vår ergonomiutbildade personal hjälper till med ergonomiskt anpassade arbetsplatser, sittlösningar eller arbetsplatsgenomgångar.

Dags att optimera medarbetarnas förutsättningar

När de nya möblerna är på plats återstår kanske det viktigaste, nämligen att säkerställa och optimera förutsättningarna för att personalen ska kunna arbeta riktigt effektivt med bibehållen eller helst förbättrad hälsa. Här kan våra ergonomer komma in för att hjälpa till med inställningar och individuella anpassningar av era nya kontorsarbetsplatser. Samtidigt kan de ge råd, inspirera till och skapa förutsättningar för ett variationsrikt och ergonomiskt arbetssätt med möjlighet till en fysiskt aktiv livsstil under arbetsdagen.

Så här kan ert inredningsprojekt fungera

Behovsinventering Vi besöker er, tar reda på behoven och lyssnar på era önskemål, ställer frågor, stämmer av ekonomiska förutsättningar och tidsplanen.

Inredningsförslag Därefter börjar det kreativa arbetet, som oftast utmynnar i ritningar och förslag på möblering, materialval och ev. kringutrustning för arbetsplatser eller gemensamma utrymmen.

Offert Allt presenteras sedan för er i en lättöverskådlig offert, som ofta kompletteras med alternativa lösningar för att erbjuda er större flexibilitet.

Avstämning Vi för en dialog runt offerten, möbleringsförslagen och gör ev. justeringar.

Leverans och montering När ni bestämt er och gjort er beställning, levereras och monteras allt på plats av Ergoffs montörer under övervakning av projektledaren, allt enligt den gemensamt uppgjorda tidsplanen.