Hyr eller leasa möbler

En komplett arbetsplats för 545 kr/månad i tre år, därefter 0 kr i sju år

Ni betalar hyra i era lokaler månadsvis och personalen avlönas i regel månadsvis. Varför inte göra på samma sätt med det som finns mitt emellan personalen och lokalerna, dvs. kontorsmöblerna?

Många företag hyr eller leasar sina möbler

 • Med hyra behåller ni låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet. Kassan eller bankkrediterna kan istället användas till affärsdrivande aktiviteter som ger högre avkastning.
 • Hyresavgiften är i sin helhet avdragsgill och förenklar därmed budget, redovisning och investeringsprocessen.
 • Avtalstiden kan skräddarsys så att den inredning som behövs kan anskaffas till en kostnad som bäst passar budgeten. Vanliga hyrestider är 24–60 månader.
 • Under hyreskontraktstiden kan man enkelt uppgradera och komplettera inredningen till oförändrad hyreskostnad.
 • Efter hyrestidens slut övergår möblerna i er ägo till en symbolisk summa.

Leasing – ett alternativ att skräddarsy er finansiering

 • Med leasing kan ni välja att betala exempelvis 20% av möblernas kostnad inledningsvis, sedan finansiera 50–75% av investeringen månadsvis över 24–60 månader och slutligen välja ett restvärde på 5–30% att erlägga efter leasingperiodens slut.
 • Alla fördelar med hyra gäller även om du leasar.

Ergoff
 
Ergoffs vision är att alla organisationer ska prioritera anpassning av sina arbetsplatser, så att personalen kan arbeta effektivt och må bra på jobbet. För att leva upp till vår vision ska vi bidra till att leda denna utveckling framåt och öka medvetenheten om lönsamheten i att förverkliga visionen.

Vår Vision

 • Kontakt

  Ergoff Miljö AB
  Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala
  E-post: adm@ergoff.se
  Ring oss nu: 018 - 18 68 80
  Org.nr: 556595-7809

  Hitta oss på sociala medier

 • Copyright © 2018 Designed by e-reactor - All Rights Reserved.
  Go up!

  Ergoff använder cookies. För mer information vänligen klicka här.

  Chatta med våra Ergonomispecialister
  Chatta med våra Ergonomispecialister