Hyr eller leasa möbler

En komplett arbetsplats för 545 kr/månad i tre år, därefter 0 kr i sju år

Ni betalar hyra i era lokaler månadsvis och personalen avlönas i regel månadsvis. Varför inte göra på samma sätt med det som finns mitt emellan personalen och lokalerna, dvs. kontorsmöblerna?

Många företag hyr eller leasar sina möbler

  • Med hyra behåller ni låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet. Kassan eller bankkrediterna kan istället användas till affärsdrivande aktiviteter som ger högre avkastning.
  • Hyresavgiften är i sin helhet avdragsgill och förenklar därmed budget, redovisning och investeringsprocessen.
  • Avtalstiden kan skräddarsys så att den inredning som behövs kan anskaffas till en kostnad som bäst passar budgeten. Vanliga hyrestider är 24–60 månader.
  • Under hyreskontraktstiden kan man enkelt uppgradera och komplettera inredningen till oförändrad hyreskostnad.
  • Efter hyrestidens slut övergår möblerna i er ägo till en symbolisk summa.

Leasing – ett alternativ att skräddarsy er finansiering

  • Med leasing kan ni välja att betala exempelvis 20% av möblernas kostnad inledningsvis, sedan finansiera 50–75% av investeringen månadsvis över 24–60 månader och slutligen välja ett restvärde på 5–30% att erlägga efter leasingperiodens slut.
  • Alla fördelar med hyra gäller även om du leasar.