Prova ut stolar

Unika människor bör få välja hur de ska sitta

Vi är alla unika, har olika kroppsliga och mentala förutsättningar, olika arbetsuppgifter, olika sätt att jobba, sitter olika länge och har olika preferenser. Även om vi bör undvika att bli för mycket stillasittande så är arbetsstolen det redskap som påverkar vår kropp och hälsa mest på de flesta arbetsplatser. Val av stol ger olika begränsningar och stora skillnader i möjlighet till rätt anpassat stöd, avlastning, avslappning, rörelse och variation – egenskaper som är mycket viktiga både för hur effektivt vi kan jobba över en hel arbetsdag och för vår hälsa.

Anneli lyfter ut stol ur bilen

Prova ut stolar kostnadsfritt på din egen arbetsplats

Idealiskt sätt bör alla få möjlighet att prova ut och välja sin egen arbetsstol. Här tillför Ergoff ett stort värde med kanske branschens största urval av arbetsstolar och en ergonomiskt kompetent och erfaren personal som under flera år provat ut arbetsstolar dagligen. Detta gör vi gärna på plats hos dig och bidrar samtidigt med råd om rätt sittande, inställningshjälp med mera. Du får sedan möjlighet att jobba med provstolen eller provstolarna under så många dagar som krävs för att du ska känna dig trygg med att du valt rätt.

När alla ska sitta på samma stolsmodell

Ibland krockar idén om individuellt utprovade stolar med ledningens önskemål om en homogen kontorsinredning och standardiserade arbetsplatser. Skälen kan vara att man anser att inköpsprocessen blir för tidskrävande eller att man vill att kontoret ska se likformigt ut. I dessa fall försöker vi alltid leverera en lösning, som så långt det går överensstämmer både med ledningens och medarbetarnas behov och önskemål.

Rätt stol och rätt inställning

HÅG Capisco kontorsstol
Eftersom i genomsnitt en tredjedel av personalen på våra arbetsplatser har större behov än vanligt av att sitta med extra väl anpassat stöd, avlastning och med fler variationsmöjligheter än andra, så är det viktigt att från början välja stolar med extra hög ergonomifunktion. Då alla människor är olika är det även av stor betydelse, om man väljer ut få modeller, att stolarna kan ställas in individuellt till en stor grupp av människor. Det är också viktigt att stolen erbjuder variation så att det finns utrymme för olika sittstilar. Här kan Ergoff bidra med rådgivning av lämpliga stolsmodeller och välja ut några modeller för ev. utprovning med majoritetsbeslut. Vi sköter utprovningarna och hjälper samtidigt till med inställningar.

Kontakta vår KUNDSERVICE om du vill ha möjlighet att i lugn och ro prova ut en arbetsstol på den egna arbetsplatsen.

Inställningen utgör halva stolens värde

När man inte erbjuder individuellt utprovade sittlösningar är det extra viktigt att alla medarbetare får en personlig inställningshjälp och kunskap om de olika inställningarna för sin egna arbetsstol.

Leveransen av kontorsstolar kan ske på olika sätt. Ofta kommer stolarna i kartong som medarbetaren, vaktmästaren, montören eller inredningssäljaren packar upp, sätter ihop och gör en standardinställning på. En av Ergoffs specialiteter är då att hjälpa till med personlig inställning av stolen. Samtidigt som de viktiga individuella inställningarna görs ger vi råd och tips om ett hälsomässigt sittande och arbetssätt.

På begäran erbjuder vi även en genomgång av arbetsplatsens utformning. Vårt mål är att 100% av stolens genomtänkta egenskaper och värde ska komma brukaren tillgodo.