Ritningar och förslag

Från idé till färdig inredning

Tycker du/ni det är svårt att planera inredningen och föreställa er hur det slutgiltiga resultatet kommer att bli? För inspiration och till er hjälp kan vi göra färdiga förslag eller rita om era t.ex. handgjorda skisser, med möblerna ni valt, till två- och tredimensionella ritningar (i 2D blir de skalenliga). Eller så kanske ni redan har erhållit inredningsförslag från en inredningsarkitekt ni anlitat eller från ett annat inredningsföretag? Då kan det löna sig att låta oss få ge en ”second opinion” och att räkna på ett föreskrivet eller alternativt förslag för ert projekt.

När ni känner er nöjda med inredningsförslagen lotsar vi er genom hela processen – alltifrån offert tills dess att möblerna står på plats och fungerar som ni tänkt er.

Kontorsinredning med ”personlig touch”

Heminredning är en självklarhet idag och vi lägger gärna ner mycket tid, pengar och möda på att smycka och anpassa våra boenden för att bättre spegla vilka vi är. På samma sätt kan kontoret bli en spegel av verksamheten och förstärka ett företags identitet och sammanhållning, men det kräver också möjlighet att kunna anpassa kontorsmöblerna efter givna förutsättningar och önskemål.

Ergoff kan erbjuda kundanpassade lösningar genom modifieringar av möbler ur standardsortiment eller specialtillverkning. Form, färg, mått och material kan i de flesta fall varieras utan problem. Bestäm, i samråd med Ergoff, hur ni vill att just ert kontor ska se ut så löser vi det! Vi erbjuder naturligtvis även hela vårt övriga sortiment av diverse ledande märken inom möbler, inredning och ergonomisk utrustning för kontor.

Dekorationer, färger m.m. kan användas till att visuellt förstärka ett varumärke.Så här kan ert inredningsprojekt fungera

Behovsinventering Vi besöker ert företag, tar reda på behoven och lyssnar på era önskemål, ställer nödvändiga frågor och intervjuar medarbetarna när så önskas. Finns det befintliga möbler som ska återanvändas? Etc.

Budget/tidsplan Avstämning görs kring ekonomiska förutsättningar och tidsplan i samråd med projektledaren hos Ergoff.

Projektbeskrivning Analysen resulterar i en detaljerad projektbeskrivning med tillhörande ekonomisk kalkyl.

Inredningsförslag Det kreativa arbetet påbörjas och resulterar snart i ritningar och förslag på möblering, materialval och ev. kringutrustning för arbetsplatser eller gemensamma utrymmen. Speciell hänsyn tas till företagets grafiska profil, ”tone of voice” och hur varumärket ska uppfattas. Förslag på kompletterande färgsättning, eventuella dekorationer m.m. kan bli aktuella för att förstärka varumärket. Vid behov föreskrivs ytterligare inredning såsom mattor, gardiner, tapeter, ljusarmaturer m.m. 

Offert Allt presenteras i en lättöverskådlig offert, som ofta kompletteras med alternativa lösningar för att erbjuda ert företag större flexibilitet.

Avstämning Vi för en dialog runt offerten, möbleringsförslagen och gör ev. justeringar.

Leverans och montering När ni bestämt er och gjort er beställning hos Ergoff, levereras och monteras allt på plats av våra montörer under övervakning av projektledaren, allt enligt den gemensamt uppgjorda tidsplanen. Ergoff ombesörjer också deponi om inget annat överenskommits.

Uppföljning Vi säkerställer att allt gått enligt överenskommelse och gör om nödvändigt eventuella justeringar och/eller kompletteringar.