En aktiv historia

Prolog

Ergoff Miljö AB grundas i slutet av 1995 av Per-Arne Nilsson (t.h.). Per-Arne hade sin bakgrund i idrottsvärlden, bland annat som landslagstränare i skridsko under 1984–1991, med Tomas Gustafsons båda OS-guld i Calgary 1988 som höjdpunkt. Studier i ”idrottsbiologi” vid Norges Idrettshögskole ledde till att Per-Arne tidigt fick ett ihållande intresse och engagemang för människans arbetsförmåga såväl inom toppidrott som i yrkeslivet.

1995–1999

Den pågående datoriseringen ställer helt nya krav på arbetsmiljön. Begreppet ”musarm” myntas och blir snabbt en folksjukdom. Många upplever problem med ”strålande” och flimrande bildskärmar och kontorsinredningen blir fort omodern i omvälvningen med det allt mer bildskärmsbaserade arbetet på kontoren. 1998 tar arbetsmiljöverket fram föreskriften ”Arbete vid bildskärm” – föreskrifter som otroligt nog är rådande än i dag.
 

2000–2009

Ergoffs expansion fortsätter genom etableringar på allt fler orter och vi blir utnämnda till ett av länets 50 mest framgångsrika företag totalt fyra år under denna period. Mellan 2003 och 2009 planar Ergoffs expansion ut och omsättningen ligger i stort oförändrad i en tid präglad av IT-kraschen och finanskrisen. 2008 går Tomas Gustafson in som delägare och kompanjon i bolaget, exakt 20 år efter hans dubbla OS-guld i Calgary och tidigare framgångsrika samarbete med Per-Arne. Samtidigt tas beslutet att Ergoff ska verka i den absoluta elitserien.

2010–2013

2013 utnämns Ergoff till ett av de mest snabbväxande företagen i Sverige.

Expansionen tar fart igen. Nya samarbeten med välrenommerade varumärken knyts. Vi tar sikte på att bli branschledande inom kontors- och arbetsstolar och är därmed också först att erbjuda märkesstolar i e-handel. Flera regionala kontor växer och vi etablerar nya showrooms. Vi mer än fördubblar vår omsättning mellan 2009–2012 och utnämns 2013, 15 år efter vår start, till Gasellföretag av Dagens Industri. I början av 2013 förvärvar vi Ergofalk AB i Helsingborg och flyttar fram våra positioner i framför allt södra Sverige. I samband med detta förvärv omorganiserar vi under våren, så att all handelsverksamhet i flyttas över i Ergofalk, som namnändras till Ergoff Miljö AB. Tidigare Ergoff Miljö AB namnändras till Ergoff AB som får rollen av holdingbolag och förvaltare av vår kontorsfastighet.

 

2014

Vi känner oss mer rustade än någonsin att inte bara utveckla de förtroenden vi har byggt upp hos alla våra kunder utan också att starta upp många nya spännande kundsamarbeten. Vi drivs av vårt engagemang att öka produktiviteten och lönsamheten för våra kundorganisationer och inte minst förbättra hälsa och trivsel bland de människor vi möter på arbetsplatserna. Härigenom bidrar vi också till samhällsnyttan genom ökade skatteintäkter, lägre sjukfrånvaro och minskade vårdkostnader.

2015–

I dag är vi c:a 35 anställda över hela landet och jobbar målmedvetet vidare mot en budget på 75 miljoner.