Kvalitets- och miljöpolicy

Hållbar utveckling

Senast uppdaterad: 2019-08-13
Ergoff Miljö AB erbjuder produkter och tjänster för en hållbar arbetsvardag så att personalen kan arbeta effektivt och må bra på jobbet. Vi påverkar miljön och samhället i en positiv riktning och ger råd och vägleder våra kunder så att de kan möta framtidens utmaningar.
 

Ergoff vill vara förstahandsvalet för kunder, partners och anställda genom att:
  • leverera långsiktigt hållbara tjänster och produkter av hög kvalitet
  • vi samarbetar och har en kultur som främjar mångfald, engagemang, utveckling och ansvarstagande
  • uppfylla tillämplig lagstiftning och övriga krav som ställs på oss
  • ha ett nära samarbete med våra intressenter
  • verka för ständiga förbättringar och stärkta relationer i vårt arbete med miljö- och kvalitetsfrågor både internt och externt
  • utföra mätningar för att förebygga och åtgärda brister samt arbeta proaktivt för att skapa aktiviteter som skyddar miljön
  • kontinuerligt öka kompetensen och förståelsen för kvalitets- och miljöfrågor hos våra anställda
  • ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners