Vår vision

Ergoffs vision vision är att alla arbetsgivare med hjälp av Ergoff ska ge sin personal förutsättningar att arbeta effektivt och må bra på jobbet.

För att leva upp till vår vision ska vi:

 • Vara en fortsatt viktig aktör för att förverkliga visionen.
 • Bidra till att leda denna utveckling framåt och öka medvetenheten om lönsamheten i att förverkliga visionen.

Mål:

 • Att ett stadigt ökande antal organisationer ska upptäcka potentialen i de unika mervärden vi levererar och på så sätt se oss som en nyckelleverantör i deras verksamhet.
 • Att Ergoff ska vara det bästa och mest naturliga valet för företag och organisationer som vill skapa eller förbättra arbetsplatser som kombinerar hög produktivitet, trivsel och god hälsa såväl på individnivå som för hela arbetsplatsen.

Resultat:

 • Genom att bidra till högre lönsamhet för våra kunder kan vi också skapa en långsiktig lönsamhet för oss själva.

För att leva upp till våra mål och nå önskat resultat ska vi vinna och behålla våra kunders förtroende genom att:

 • Vidareutveckla vår unika erfarenhetsbank, från mer än tjugo års dagliga arbetsplatsbesök, med utgångspunkt i att ta fram de lösningar som lämpar sig bäst utifrån individuella behov såväl som för större arbetsgrupper.
 • Vårda och utveckla vår personliga kund- och serviceinriktade arbetsmetod över hela landet.
 • Vårda och utveckla den mest kompetenta säljkåren.
 • Föra dialog med representanter inom företagshälsovården och andra viktiga aktörer inom arbetsmiljöområdet samt hålla oss uppdaterade om aktuella forskningsrön.
 • Identifiera, medverka till och vara tidiga med nya innovativa lösningar.
 • Förfoga över marknadens såväl bredaste som djupaste urval av produkter och lösningar.
 • Samarbeta med de bästa underleverantörerna, som har en liknande vision och som bidrar med unika och värdeskapande produkter.

Ergoffs vision att alla ska prioritera anpassning av arbetsplatsen