Pressrelease
den 17 september 2019 16:00

Ergoff har ramavtal med Kammarkollegiet

ERGOFF avtalsleverantör till statliga myndigheter

Ramavtal har tecknats mellan Ergoff Miljö AB och Kammarkollegiet den 6/9 2019 med Ergoff som ny avtalsleverantör. Upphandlingen ”Möbler och Inredning” är indelad i flera anbudsområden varav flera nu signerats av Ergoff.

Ergoff har i upphandlingen ”Möbler och Inredning” tecknat avtal inom delområdena ”Arbetsplats och förvaring”, ”Arbetsplatsarmaturer” och ”Arbetsstolar”. Ergoff Miljö AB tillhandahåller produkter inom de tecknade typfallsområden som ingår i upphandlingen. Avtalet löper över 24 månader med eventuell förlängning om ytterligare 12+12 månader.

Vi har sedan 1995 arbetat aktivt med att hjälpa såväl företag som individer att skapa rätt förutsättningar för att Må bra på jobbet. Vi är fast övertygade om att det behövs kunskap om människokroppen och människors beteende för att kunna hitta rätt produktlösning.
   – Nu kan vår kompetenta personal – bestående av bl.a. sjukgymnaster, beetendevetare, arbetsterapeuter m.fl. – även få möjlighet att hjälpa medarbetare i den offentliga sektorn, säger VD Hanna Larsson.

KONTORSINREDNING – HÅLLBARHET

De kategorier som Ergoff vunnit heter ”Arbetsplats och förvaring”, ”Arbetsstolar” samt ”Arbetsplatsbelysning”. Kammarkollegiet har valt att i upphandlingen lägga stor vikt vid och ha hög kravställning på kvalité och miljö, vilket vi från Ergoffs sida naturligtvis välkomnar.
   – Att som leverantör vara en del i att aktivt arbeta med såväl kvalité som miljö ser vi som en självklarhet i vår samtid. Genom att föreslå högkvalitativa produkter i kombination med rätt lösning för den enskilde individen arbetar vi med hållbarhet från två håll, dels i relation till produkten men även i relation till medarbetaren, som får förutsättningar att hålla sig frisk och skadefri på sin arbetsplats, säger Issa Moosavifar, produktchef på Ergoff.

HAR DU FRÅGOR?

För mer information, vänligen kontakta:
Hanna Larsson
VD/KAM/Upphandling Ergoff Miljö AB
Telefon vxl: +46 18 18 68 80
hanna.larsson@ergoff.se

OM ERGOFF

Ergoff Miljö AB startades 1995 med fokus på ergonomiska kontorslösningar. Idag arbetar Ergoffs personal i stor utsträckning med att förebygga och lösa arbetsrelaterade hälsoproblem ute på plats hos uppdragsgivarna.

Med unik kompetens, lång erfarenhet och personligt engagemang hjälper vi människor att må bra på jobbet och möjliggör samtidigt för företag och organisationer att utvecklas optimalt. Ergoff arbetar rikstäckande med ett ledande sortiment av produkter, tjänster och lösningar inom segmenten ergonomi, kontorsinredning och friskvård (läs mer på www.ergoff.se).

Ergoff Miljö ingår sedan 2015 i den norskägda koncernen Frigaardgruppen, som grundades för tio år sedan av entrepenören Trond Frigaard. Koncernens fokus ligger på att skapa affärer som kan konkurrera på den europeiska marknaden. Frigaardgruppen har som uppgift att alltid använda sin expertis för att bygga nya företag och utveckla dessa industriellt och marknadsmässigt.

Frigaardgruppen består idag av c:a 40 företag och 480 anställda, med verksamhet uppdelade på tre affärsområden inom Norge, Sverige och Danmark. Koncernens samlade årliga försäljning uppgår för närvarande till c:a 1,1 miljarder NOK.

Frigaardgruppen bedriver verksamhet inom följande affärsområden:
Handel och industri vilket innefattar,

  • Förvaringslösningar och arkiv för privat och offentlig sektor genom företag som Sarpsborg Metall, Sonesson och Alnäs.
  • Möbler för kontor, skola och vård/omsorg genom företag som Sarpsborg Metall, Tranås skolmöbler och Ergoff Miljö.
  • Professionella lösningar för lager, verkstäder, industri och olika verkstadssektorer genom företag som SSG och GBP.
  • E-handel och katalogföretag med arbetsredskap och utrustning genom Altistore.

Fastigheter och fastighetsutveckling genom företag som Frigaard Eiendom och Frigaard Property Group.

Investeringsverksamhet och ledning genom Frigaard Invest.