Unik kompetens

Ergonomi, inredning och hälsa kräver kunskap och engagemang

Ergonomiprodukter förblir produkter, men om man tillför kunskap och engagemang så blir produkterna en del av en lösning. Fler än hälften av Ergoffs medarbetare ute på fältet är leg. sjukgymnaster eller arbetsterapeuter i grunden. I skiftande kundmiljöer gör vi varje dag nya erfarenheter av arbetsplatsbesök och av att förebygga eller avhjälpa problem i hela landet. Denna unika kunskapsbank gör att du kan känna dig trygg i våra råd och rekommendationer.

Inställningen är avgörande

En välutrustad kontorsstol är inte mycket värd om man inte nyttjar de möjligheter till personlig inställning som finns. Ingen nyanskaffad arbetsplats i världen kan förebygga arbetsrelaterade problem om man sitter på fel sätt, arbetar i fel höjd, har fel avstånd eller position på bildskärmen, otillräcklig avlastning för armar och skulderparti, begränsade variationsmöjligheter etc.

Lena på Ergoff

Vi säkerställer att du får hjälp med rätt inställning. Det är ett av flera unika mervärden du ofta får på köpet när du anlitar oss som leverantör.
 

Inredningen skapar en trivsam och identitetsskapande helhet

Med vår unika kombination av ergonomer och inredningsspecialister kan vi åstadkomma en funktionell och modern helhetslösning, där viktiga hälso- och arbetsmiljöaspekter kombineras med väldesignade möbler, färger, textilier och former. Genom att på bästa sätt ta tillvara på rumsliga förutsättningar, med trivsel och ergonomiska lösningar för medarbetarna i fokus, kan vi bidra till en friskare arbetsplats och ökad lönsamhet.