Industri/storkök

Här hittar du produkter avsedda att skapa förutättningar till förbättrad ergonomi och arbetsmiljö i storkök och på industriarbetsplatser.

Det handlar t.ex. om höj- och sänkbara bord specifikt anpassade för köks- och industrimiljö.

Kategorier