Skola

Här hittar du produkter avsedda att förbättra arbetsmiljön i skolan. Det finns höj- och sänkbara elevbord, olika aktiva taburetter, sadelstolar m.m. för användning inom skolans verksamheter.

Här finns även produkter för en aktiv skolmiljö. Skapa en aktiv zon i klassrummet med hjälp av aktivt sittande eller stående. Bryt stillasittandet för skolelever för att uppnå förbättrad skolresultat, minska risken för fysiska och psykiska problem och ge våra unga goda vanor för livet.

Kategorier