Ergonomi vid kroppsarbete – heldag

Ergonomi vid kroppsarbete – heldag

exkl. moms 18 000 SEK inkl. moms 22 500 SEK
  • Antal
  • Visa pris exkl. momsinkl moms
  • Leveranstid: På lager
  • Artikelnummer: E14540

Ergonomi för människor med kroppsarbete ex. byggarbetare, lager/logistikpersonal, lokalvårdare, butiksbiträden m.fl.

Medarbetare som har kunskap och förståelse om hur kroppen fungerar, och hur den kan användas på bästa sätt för att arbeta effektivt och skonsamt, har lättare att etablera en god hälsa och på så sätt bidra till ett hållbart arbetsliv och önskad produktivitet.

Företag som tar hänsyn till ergonomi i sin verksamhet vad gäller t.ex. användarvänlighet, utformning av arbetsplatserna, upplägg av arbetsscheman, arbetets innehåll och utbildning, kan nå ökad frisknärvaro, mer hållbar arbetsmiljö och ökad lönsamhet. Detta uppnås bland annat genom högre produktivitet, bättre kvalitet och upplevelsen av en generellt sett mer attraktiv arbetsgivare.

Med den ökande e-handeln ökar också kraven på effektiv och hållbar arbetsmiljö inom just lager och logistik och som alltid är proaktiva insatser mer gynnsamma för både ekonomi och individ.  Arbetsmiljöverket kommer att följa detta arbete noga och utöka sina inspektioner för att följa det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ergoffs ergonomitjänst för kroppsarbetare ger medarbetarna:

  • förståelse för det egna ansvaret i kroppsarbetet och arbetsmiljö
  • hur hen lyfter, skjuter, drar och förflyttar sig själv och ev. produkter
  • kunskap om vad en god hållning innebär
  • konkreta tips om hur jag själv kan förebygga skador och sjukdom
  • inspiration att på bästa sätt använda de resurser som finns på arbetsplatsen

Vanligtvis börjar vi dagen med en workshop på 60-90 min och därefter går vi igenom varje arbetsmoment individuellt eller i liten grupp. Under hela dagen är frågor välkomna och vi lägger stor vikt vid att anpassa utbildningen efter era förutsättningar.

Moms och ev. resetillägg á 1 500 kr tillkommer.
Läs om Arbetsmiljöverkets nya krav »

”Mina medarbetare tyckte att denna utbildning var lätt för alla att ta till sig. Torbjörn på Ergoff gav information/ny kunskap på ett sådant sätt att det upplevdes som goda råd och ej som pekpinnar. Genomgången av respektive arbetsplats uppskattades mycket och han lyckades väcka intresset för ergonomi, samt en efterfrågan kring uppföljning – vad händer nu, vilket är jättebra. Vi vill ha engagemang i de här frågorna.”
Anette Odqvist, SkandiaElevator

”En mycket inspirerande och engagerad föreläsning varvat med nyttiga övningar för ett bättre mående. Mycket positivt att Torbjörn efter föreläsningen, gick runt och genomförde individuella bedömningar och gav personliga tips på övningar.”
Mikael Lundman, Sweop