Utbildningspaket: Arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Utbildningspaket: Arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

exkl. moms 18 500 SEK inkl. moms 23 125 SEK
  • Antal
  • Visa pris exkl. momsinkl moms
  • Leveranstid: På lager
  • Artikelnummer: E00986

Utbildningspaket: Arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Tid: heldag samt tre kortare träffar

Vad är lagom när det kommer till arbetsbelastning? Hur jobbar ni aktivt mot mobbing och kränkande särbehandling? Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett allt vanligare problem på våra arbetsplatser och kan leda till fel, konflikter, produktionsbortfall och till och med sjukskrivningar.

Den ökade problematiken har föranlett AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Både arbetsgivare och anställda har mycket att vinna på att tidigt upptäcka och förebygga stress och psykisk ohälsa. Utbildningen förtydligar hur ni använder er av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för att utforma en konkret handlingsplan.

Rekommenderat antal deltagare 3–7 st.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera optimalt i vårt arbete, därför är grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning centralt för chefer, arbetsledare och skyddsombud. En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall. Det leder också till engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Vi inleder med en gemensam föreläsning för er chefer, arbetsledare och skyddsombud. Under året som följer hjälper vi till med implementering av detta arbete vid ytterligare tre träffar. Vi stöttar er i processen att involvera hela företaget kring den gemensamma policy och de mål ni arbetat fram.

Rekommenderat antal deltagare 3–7 st. Obs! Resetillägg kan tillkomma.

Arbetsmiljöverket har preciserat vad arbetsgivaren ska göra för att förebygga ohälsa med föreskrifterna AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya föreskrifterna ersätter de tidigare allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) och de särskilda föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17).

Vad tycker våra kunder om utbildningen?
”Vi hörde av oss till er för att vi har använt oss av er förut med goda erfarenheter. Det har varit bra för oss att få en röst utifrån så att säga, skapat ett lugn och en trovärdighet, men också självklart tillfört kompetens och struktur. Vi har haft bra nytta av detta.”
Henrik Johansson, Kommunal


Utbildningens innehåll

  • Förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning
  • Förebygga och hantera kränkande särbehandling
  • Arbetsmiljö med hälsan i fokus
  • Hur sätter vi mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö?
  • Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön